synonim żyrować

odm. żyrować, nieżyrowana, nieżyrowaną, nieżyrowane, nieżyrowanego, nieżyrowanej, nieżyrowanemu, nieżyrowani, nieżyrowania, nieżyrowaniach, nieżyrowaniami, nieżyrowanie, nieżyrowaniem, nieżyrowaniom, nieżyrowaniu, nieżyrowany, nieżyrowanych, nieżyrowanym, nieżyrowanymi, nieżyrowań, nieżyrująca, nieżyrującą, nieżyrujące, nieżyrującego, nieżyrującej, nieżyrującemu, nieżyrujący, nieżyrujących, nieżyrującym, nieżyrującymi, żyrowali, żyrowaliby, żyrowalibyście, żyrowalibyśmy, żyrowaliście, żyrowaliśmy, żyrował, żyrowała, żyrowałaby, żyrowałabym, żyrowałabyś, żyrowałam, żyrowałaś, żyrowałby, żyrowałbym, żyrowałbyś, żyrowałem, żyrowałeś, żyrowało, żyrowałoby, żyrowały, żyrowałyby, żyrowałybyście, żyrowałybyśmy, żyrowałyście, żyrowałyśmy, żyrowana, żyrowaną, żyrowane, żyrowanego, żyrowanej, żyrowanemu, żyrowani, żyrowania, żyrowaniach, żyrowaniami, żyrowanie, żyrowaniem, żyrowaniom, żyrowaniu, żyrowano, żyrowany, żyrowanych, żyrowanym, żyrowanymi, żyrowań, żyruj, żyrują, żyrując, żyrująca, żyrującą, żyrujące, żyrującego, żyrującej, żyrującemu, żyrujący, żyrujących, żyrującym, żyrującymi, żyrujcie, żyrujcież, żyruje, żyrujecie, żyrujemy, żyrujesz, żyruję, żyrujmy, żyrujmyż, żyrujże

Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.

Innym zastosowaniem jest opracowanie innych tekstów, jak na przykład streszczenia lektur szkolnych.
Udanego pisania i szybkiego odrabiania szkolnych prac domowych! :)