synonim Władczy

odm. władczy, niewładcza, niewładczą, niewładcze, niewładczego, niewładczej, niewładczemu, niewładczo, niewładczy, niewładczych, niewładczym, niewładczymi, władcza, władczą, władcze, władczego, władczej, władczemu, władczo, władczych, władczym, władczymi

Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.

Innym zastosowaniem jest opracowanie innych tekstów, jak na przykład streszczenia lektur szkolnych.
Udanego pisania i szybkiego odrabiania szkolnych prac domowych! :)