synonim czynnik sprawczy

odm. sprawczy, niesprawcza, niesprawczą, niesprawcze, niesprawczego, niesprawczej, niesprawczemu, niesprawczy, niesprawczych, niesprawczym, niesprawczymi, sprawcza, sprawczą, sprawcze, sprawczego, sprawczej, sprawczemu, sprawczych, sprawczym, sprawczymi

Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.

Innym zastosowaniem jest opracowanie innych tekstów, jak na przykład streszczenia lektur szkolnych.
Udanego pisania i szybkiego odrabiania szkolnych prac domowych! :)