synonim świecki

odm. świecki, nieświeccy, nieświecka, nieświecką, nieświecki, nieświeckich, nieświeckie, nieświeckiego, nieświeckiej, nieświeckiemu, nieświeckim, nieświeckimi, świeccy, świecka, świecką, świeckich, świeckie, świeckiego, świeckiej, świeckiemu, świeckim, świeckimi, świecku

Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.

Innym zastosowaniem jest opracowanie innych tekstów, jak na przykład streszczenia lektur szkolnych.
Udanego pisania i szybkiego odrabiania szkolnych prac domowych! :)