synonim Num Lock

odm. Scroll Lock, Scroll Locka, Scroll Lockach, Scroll Lockami, Scroll Locki, Scroll Lockiem, Scroll Lockom, Scroll Lockowi, Scroll Locków, Scroll Locku

Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.

Innym zastosowaniem jest opracowanie innych tekstów, jak na przykład streszczenia lektur szkolnych.
Udanego pisania i szybkiego odrabiania szkolnych prac domowych! :)