synonim Spać

odm. spać, niespania, niespaniach, niespaniami, niespanie, niespaniem, niespaniom, niespaniu, niespań, nieśpiąca, nieśpiącą, nieśpiące, nieśpiącego, nieśpiącej, nieśpiącemu, nieśpiący, nieśpiących, nieśpiącym, nieśpiącymi, spali, spaliby, spalibyście, spalibyśmy, spaliście, spaliśmy, spał, spała, spałaby, spałabym, spałabyś, spałam, spałaś, spałby, spałbym, spałbyś, spałem, spałeś, spało, spałoby, spały, spałyby, spałybyście, spałybyśmy, spałyście, spałyśmy, spania, spaniach, spaniami, spanie, spaniem, spaniom, spaniu, spano, spań, śpi, śpią, śpiąc, śpiąca, śpiącą, śpiące, śpiącego, śpiącej, śpiącemu, śpiący, śpiących, śpiącym, śpiącymi, śpicie, śpię, śpij, śpijcie, śpijcież, śpijmy, śpijmyż, śpijże, śpimy, śpisz

Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.

Innym zastosowaniem jest opracowanie innych tekstów, jak na przykład streszczenia lektur szkolnych.
Udanego pisania i szybkiego odrabiania szkolnych prac domowych! :)