synonim antropofagiczny

odm. antropofagiczny, antropofagiczna, antropofagiczną, antropofagiczne, antropofagicznego, antropofagicznej, antropofagicznemu, antropofagiczni, antropofagicznych, antropofagicznym, antropofagicznymi, nieantropofagiczna, nieantropofagiczną, nieantropofagiczne, nieantropofagicznego, nieantropofagicznej, nieantropofagicznemu, nieantropofagiczni, nieantropofagiczny, nieantropofagicznych, nieantropofagicznym, nieantropofagicznymi

Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.

Innym zastosowaniem jest opracowanie innych tekstów, jak na przykład streszczenia lektur szkolnych.
Udanego pisania i szybkiego odrabiania szkolnych prac domowych! :)