synonim nędznie

odm. nędzny, nędzna, nędzną, nędzne, nędznego, nędznej, nędznemu, nędzni, nędznie, nędznych, nędznym, nędznymi, nienędzna, nienędzną, nienędzne, nienędznego, nienędznej, nienędznemu, nienędzni, nienędznie, nienędzny, nienędznych, nienędznym, nienędznymi

Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.

Innym zastosowaniem jest opracowanie innych tekstów, jak na przykład streszczenia lektur szkolnych.
Udanego pisania i szybkiego odrabiania szkolnych prac domowych! :)