synonim ujmujący

odm. ujmujący, nieujmująca, nieujmującą, nieujmujące, nieujmującego, nieujmującej, nieujmującemu, nieujmująco, nieujmujący, nieujmujących, nieujmującym, nieujmującymi, ujmująca, ujmującą, ujmujące, ujmującego, ujmującej, ujmującemu, ujmująco, ujmujących, ujmującym, ujmującymi

Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.

Innym zastosowaniem jest opracowanie innych tekstów, jak na przykład streszczenia lektur szkolnych.
Udanego pisania i szybkiego odrabiania szkolnych prac domowych! :)