synonim włazić do dupy

odm. włazić, niewłażąca, niewłażącą, niewłażące, niewłażącego, niewłażącej, niewłażącemu, niewłażący, niewłażących, niewłażącym, niewłażącymi, niewłażenia, niewłażeniach, niewłażeniami, niewłażenie, niewłażeniem, niewłażeniom, niewłażeniu, niewłażeń, włazi, włazicie, włazili, właziliby, włazilibyście, włazilibyśmy, właziliście, właziliśmy, właził, właziła, właziłaby, właziłabym, właziłabyś, właziłam, właziłaś, właziłby, właziłbym, właziłbyś, właziłem, właziłeś, właziło, właziłoby, właziły, właziłyby, właziłybyście, właziłybyśmy, właziłyście, właziłyśmy, włazimy, włazisz, właź, właźcie, właźcież, właźmy, właźmyż, właźże, włażą, włażąc, włażąca, włażącą, włażące, włażącego, włażącej, włażącemu, włażący, włażących, włażącym, włażącymi, włażenia, włażeniach, włażeniami, włażenie, włażeniem, włażeniom, włażeniu, włażeń, włażę, włażono

Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.

Innym zastosowaniem jest opracowanie innych tekstów, jak na przykład streszczenia lektur szkolnych.
Udanego pisania i szybkiego odrabiania szkolnych prac domowych! :)