synonim wydęty

odm. wydęty, niewydęci, niewydęta, niewydętą, niewydęte, niewydętego, niewydętej, niewydętemu, niewydęty, niewydętych, niewydętym, niewydętymi, wydęci, wydęta, wydętą, wydęte, wydętego, wydętej, wydętemu, wydętych, wydętym, wydętymi

Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego. Dzięki synonimom możesz wzbogacić praktycznie każdy swój tekst pisany na dowolnym temat.

Innym zastosowaniem jest opracowanie innych tekstów, jak na przykład streszczenia lektur szkolnych.
Udanego pisania i szybkiego odrabiania szkolnych prac domowych! :)