Tekst piosenki Inoko Uta , Onmyouza

Spis alfabetyczny tekstów piosenek:

Poniżej prezentujemy Wam tekst piosenki Inoko Uta , Onmyouza
Zobacz także inne piosenki Onmyouza

 

Koko mo hitotsu ni iwaimasho

Ichidetara funmai te
ni de nikkori waru ote
sande saketsutte
yottsu yo no naka yoi yoi ni

Ittsu itsumon gootooku ni
muttsu mubyou sokusai ni
natsu nani gotonai you ni
yatsu yashiki wo tate narabe
koko no tsukokura wo tate hiroge
toode toutou osamatta
hon hon eei

Medetai name detai na
medetai mono wa osensu yo
osensu kaname ni ikehorite
ikenoshita ni taoshitsuke
sono ta ni taoshite karu toki nya
hito kuro kareba ni sengoku
futakuro karebashisen goku
mikuro mo kare bakoku shirazu
sono komesake ni tsukushite
sake wa jouzakei zumi sake
sono sake ippai non damon nya
mannochou ja tonari sou na
hon hon eei

Koko no yashiki wa yoi yashiki
koko no kodomo wa yoi kodomo

 

Zobacz również TELEDYSK do piosenki Inoko Uta w wykonaniu Onmyouza

 

Serwis Młodzieżowy.pl, w tym cała redakcja, nie ponosi odpowiedzialności za tekst piosenki Inoko Uta - Onmyouza . W przypadku naruszenia jakiś praw, prosimy o kontakt.

 

R E K L A M A

Najpopularniejsze