Zobacz inne kody do gier:

Kody do gry The Sims 3

  CTRL + Shift + C - wywołanie konsoli na której wprowadza się kody

Kaching - 1000 simoleonów więcej
Motherlode - 50.000 simoleonów więcej

help: wyświetlenie wszystkich dostępnych kodów.
help [nazwa kodu]: wyświetlenie bliższych informacji o danym kodzie.
quit: wyjście z gry.
[strzałka w górę]: Przywołuje ostatnio wpisany kod w tej sesji gry.

resetSim : użyj tego kodu w niezmiernie rzadkiej sytuacji, gdy Sim „utknie” podczas interakcji lub gdzieś w mieście, lub też jakiś obiekt przyczepi się do Sima. Sim zostanie zbudowany zupełnie od nowa, więc może upłynąć chwila, zanim ponownie pojawi się na ekranie. Przykład użycia: resetSim Mortimer Goth

fps [on|off]: włącza lub wyłącza wyświetlanie liczby wyświetlanych klatek na sekundę w prawym górnym rogu ekranu.

moveObjects [on|off]: usuwa ograniczenia umieszczania obiektów w trybach kupowania i budowy.
Usuwa ograniczenia narzędzia dłoni dotyczące obiektów używanych lub normalnie nieruchomych.
Po włączeniu tego kodu mogą występować problemy z elementami gry podczas generowania i manipulacji obiektami ukrytymi itd.
Zauważ, że ten kod umożliwia usuwanie obiektów, których normalnie nie można usunąć, na przykład Simów.
Gdy usuniesz te obiekty, nie będzie można ich przywrócić, więc uważaj!

constrainFloorElevation [true|false]: pozwala dowolnie zmieniać teren niezależnie od obiektów, Simów i innych struktur. Ściany, podłogi i inne obiekty będą przesuwać się razem z terenem. W ten sposób możesz postawić mur na stoku wzgórza lub stok ten wybrukować. Pamiętaj jednak, że postawienie nowej ściany lub podłogi spowoduje ponowne wyrównanie terenu. Ponadto obiekty, które normalnie wymagają równego podłoża, nadal będą go wymagać.

disableSnappingToSlotsOnAlt [on|off]: gdy opcja ta zostanie włączona, obiekty nie będą wskakiwały w sloty przy wciśniętym klawiszu ALT. Funkcja ta jest przydatna podczas ustawiania np. krzeseł w pobliżu stołów, jeśli nie chce się, aby automatycznie ustawiały się równo ze stołem, lub podczas umieszczania lad obok innych lad itp.

fadeObjects [on|off]: określa, czy obiekty będą stawały się przezroczyste w miarę zbliżania się do nich kamery. Nie dotyczy Simów.

hideHeadlineEffects [on|off]: Ukrywa wszystkie efekty nad Simami, takie jak dymki myśli i rozmów.

slowMotionViz : włącza spowolnienie animacji w grze.
Wprowadzenie wartości zmiennej „poziom” jest opcjonalne. Prawidłowe wartości mają zakres od 0 = tempo normalne, do 8 = tempo najwolniejsze.

unlockOutfits [on|off]: ubrania związane z konkretnymi zawodami będą dostępne jako opcje w trybie tworzenia Sima. Ten kod musi zostać użyty przed uruchomieniem trybu tworzenia Sima.

 

Serwis Młodzieżowy.pl, w tym cała redakcja, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie kodów zamieszczonych na tej stronie - Kody do The Sims 3.

Nie pomagamy w ich zastosowaniu, a także w przejściu na kolejny level. Masz problem z kodami lub przejście na kolejny level? Zapraszamy na nasze forum młodzieżowe.