Streszczenie: Polanka
Streszczenie: Polanka

W poemacie “Polanka” autor wyraża swe uznanie Stanisławowi Poniatowskiemu (bliskiemu krewnemu króla), który w jednej ze swych wsi, w Polance, dokonał przeobrażeń znacznie ułatwiających życie chłopów.

Poczynania Poniatowskiego znajdują aprobatę poety. Sam będąc zwolennikiem reform i rzecznikiem humanitaryzmu, doskonale rozumie głębię przemian dokonanych w dobrach księcia. Chłopi są pełni wdzięczności dla swego pana, gdyż:

“Do ludzkiej wzniósł godności podłych zwierząt braty,
On im wolności, on im przemysłu udziela,
Nie tyrana, lecz mają w panu przyjaciela”.

W Polance uwolniono chłopów od pańszczyzny, panuje swoboda wyznaniowa, wieś ma prawo odwoływać się do sądu w sprawach spornych między nią a dziedzicem. Swą troskę o los najbiedniejszych warstw narodu zawarł autor w słowach, które są jednocześnie hołdem dla tych, którzy im służą:

“… czyściejszą sławę ten odniesie w zysku,
Kto słabość od możniejszych zasłania ucisku
Dopieroż ten dobrymi wart sercami władać,
Kto swym raczy swobodę niewolnikom nadać”.

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: Popioły
Streszczenie: Pokolenie