Dadaizm – prądy, kierunki, filozofia
Dadaizm – prądy, kierunki, filozofia

Awangardowy kierunek artystyczny Dadaizm (1916-1924), związany z czasopismem “Dada”, nawiązujący do dziecięcej zabawy polegającej na dowolnym, bezznaczeniowym kojarzeniu zjawisk, słów, nazw, przedmiotów zupełnie ze sobą nie spokrewnionych.

Nazwa pochodzi od francuskiego słówka “dada” w języku dzieci oznaczającego konika-zabawkę.

Dadaiści stosowali techniki fotomontażu i collage’u (łączenie różnych technik plastycznych). Był to kierunek anarchistyczny, całkowicie negujący tradycję, protestujący przeciwko cywilizacji i wojnie, wszelkim ideologiom, instytucjom, normom obyczajowym, konwencjom w życiu i sztuce. Głównym teoretykiem dadaizmu był Tristan Tzara.

Najważniejsi twórcy dadaizmu:

  • Marcel Duchamp,
  • George Grosz,
  • Marcel Janco,
  • Andre Breton,
  • Max Ernst.
Deizm - prądy, kierunki, filozofia
Byronizm - prądy, kierunki, filozofia