Streszczenie: Testament Mój
Streszczenie: Testament Mój

W wierszu “Testament Mój” znajdujemy wiele fragmentów dotyczących testamentu J. Słowackiego. Podmiot liryczny chciał, aby świat go zapamiętał, by pozostała po nim jakaś historia. Chciał się czymś zasłużyć dla świata, by nikt o nim nie zapomniał.

Utwór ten jest poetyckim pożegnaniem Słowackiego i dotyczy szeregu przemyśleń i wskazań, które poeta pozostawia, bliskim, przyjaciołom i narodowi. nastrój wiersza jest pełen smutku, melancholii, goryczy i żalu. Jednocześnie poeta przywołuje fakty z życia, skarżąc się na swój tułaczy los i na brak uznania czytelników.

Najważniejsza metafora “A kiedy trzeba…” odwołuje się do moralnego nakazu pokolenia romantyków. Każdy Polak zdaniem poety powinien poświęcić swoje życie jeśli wymagała tego sprawa narodowa.

Przygotowała
Ania – trinity1@interia.pl

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: Trans-Atlantyk
Streszczenie: Tango