Eksperci z branży marketingu i reklamy od dłuższego czasu uznają materiały audiowizualne za jedną z najefektywniejszych form przekazu, pozwalającą niedużym kosztem dotrzeć do odpowiedniej liczby odbiorców, kształtując ich decyzje rynkowe oraz wpływając na popularność oferowanych towarów i usług, ale także na rozpoznawalność i renomę określonej marki względem konkurencji rynkowej.

Wśród przygotowywanych przez poszczególnych przedsiębiorców materiałów filmowych szczególne miejsce zajmują z kolei filmy określane mianem explainer video. Ta stosunkowo młoda forma reklamy filmowej polega na stworzeniu materiału, który w prosty i czytelny sposób wyjaśnić ma użytkownikowi zasady działania określonego mechanizmu, czy też sposób korzystania z określonej rzeczy lub aplikacji. Choć tego rodzaju filmy popularność zdobyły przede wszystkim wśród zagranicznych uczestników obrotu handlowego, coraz częściej sięgają po nie polscy przedsiębiorcy, starając się uzyskać przewagę nad konkurencją poprzez wykorzystanie innowacyjnych, a jednocześnie skutecznych sposób na promocję i reklamę prowadzonej działalności gospodarczej.

Nabiera to szczególnego znaczenia zwłaszcza w kontekście możliwości, jakie daje wykorzystanie w tym celu internetu oraz popularnych serwisów i platform multimedialnych, umożliwiających zamieszczenie i rozpowszechnianie materiału filmowego wśród nieograniczonej w zasadzie grupy odbiorców. Gdy połączy się tego rodzaju możliwości z działaniem portali o charakterze społecznościowym, a także serwisów branżowych, możliwe jest skierowanie przekazu do wyselekcjonowanej grupy odbiorców, co dodatkowo wzmacnia siłę przekazu i oddziaływania. Nie może więc dziwić to, że o stworzeniu materiałów typu explainer video coraz częściej dyskutuje się także w krajowym sektorze marketingowym, dostrzegając zalety tej formy komunikacji z potencjalnymi odbiorcami.

Dwa podstawowe warunki, jakie stawia się filmom explainer video, dotyczą ich długości oraz charakteru przekazu. Przyjmuje się, że tego rodzaju materiał audiowizualny nie powinien przekraczać kilku minut długości. Taki czas trwania pozostaje optymalny do tego, aby z jednej strony zachęcić odbiorcę do poświęcenia mu uwagi bez odczucia znużenia, z drugiej natomiast – aby pozwolić przedstawić faktycznie istotne informacje, które mogą wpływać na podejmowane decyzje rynkowe. Równie ważną kwestią jest oczywiście charakter samego materiału. Powinien on pozostawać prosty i praktyczny, aby okazać się przydatnym dla przeciętnego odbiorcy materiału.

Oczywiście, jeżeli produkt lub usługa, z którą związany będzie explainer video, adresowany jest do wąskiego grona odbiorców branżowych, wówczas pozwolić można sobie na bardziej specjalistyczny język oraz poruszenie problemów wymagających posiadania wiedzy w omawianym zakresie. Niemniej, w każdym przypadku należy zadbać o odpowiedni pomysł na treść i kształt materiału, a także przystępną i estetyczną formę przekazu. Wypadkowa tych czynników decydować będzie o ostatecznym sukcesie przygotowywanego materiału filmowego.

5 darmowych programów, które warto mieć na swoim komputerze
Czy wybór szkoły jazdy ma jakiekolwiek znaczenie?