Jeśli Twoją wymarzoną pracą jest praca w policji to musisz się liczyć z ciężką drogą do pokonania, którą są testy sprawnościowe oraz psychologiczne. Należy również pamiętać, że praca policjanta nie jest pracą dla każdego oraz przede wszystkim nie jest łatwą pracą, chociażby dlatego iż trzeba podporządkowywać się rozkazom wyżej położonych funkcjonariuszy. Dodatkowym minusem jest też to, że jest to praca w weekendy oraz święta. Podstawowym wymaganiem do pracy w policji jest co najmniej średnie wykształcenie, polskie obywatelstwo oraz osoba kandydująca nie mogła być nigdy karana. Poniżej przedstawiamy, jak wyglądają wyżej wymienione testy do policji.

W pierwszej kolejności opisujemy testy sprawnościowe, które są niczym innym jak sprawdzeniem stanu fizycznego kandydata lub kandydatki. Dzięki testom sprawnościowym można sprawdzić zwinność, kondycję, szybkość, wytrzymałość, a także siłę danej osoby. Test polega na pokonaniu wszystkich przeszkód w określonym czasie (nie można przekroczyć ustalonego minimalnego czasu, tj. 1 minuta 41 sekund). Normy czasowe, które są ustalone są takie same dla mężczyzn, jak i również dla kobiet. Taki test zawsze odbywa się na sali gimnastycznej z torem przeszkód. Każdy kandydat powinien posiadać przy sobie oświadczenie lekarskie dopuszczające go do wykonywania ćwiczeń fizycznych, które zostało sporządzone nie wcześniej niż 14 dni od dnia testu, powinien również we własnym zakresie zadbać o odpowiednie rozgrzanie się przed ćwiczeniami oraz mieć odpowiedni strój do wykonywania ćwiczeń i dowód osobisty.

Do pokonania jest 8 ćwiczeń, a mianowicie:

  • okrążenie dwóch stojaków, pierwszego z prawej strony, drugiego z lewej. Kandydatowi nie wolno przenieść ręki nad stojakiem, przytrzymać się bądź przewrócić stojak.
  • przewroty, które wykonuje się na 3 materacach. Pierwszy przewrót w przód, drugi po obróceniu się o 180st. w tył, trzeci znowu w przód.
  • Przeniesienie manekina, który waży 28kg. Ćwiczenie polega na chwyceniu oburącz manekina i przeniesieniu go w dowolny sposób, okrążając stojak znajdujący się w odległości 5 metrów. Następnie należy wrócić i odłożyć manekina na ten sam materac, nie można nim rzucić.
  • Przejście nad 4 płotkami gimnastycznymi o wysokości 76cm. Należy pamiętać, by ich nie przewrócić.
  • Rzuty piłkami lekarskimi – po dobiegnięciu do wyznaczonej linii kandydat wykonuje 5 rzutów piłkami lekarskimi ważącymi 3 kg. Każdy rzut jest wykonywany oburącz zza głowy na odległość co najmniej 5m. Dotknięcie, przekroczenie linii w trakcie i po wykonaniu rzutu lub nieosiągnięcie wymaganej odległości skutkuje niezaliczeniem rzutu. Istnieje możliwość poprawy jednego niepoprawnego rzutu.
  • Przenoszenie piłki lekarskiej – zadanie wykonuje się przy drabinkach, leżąc tyłem na materacu. Nogi muszą być ugięte w stawach kolanowych, a stopy unieruchomione przy szczeblu drabinki. Następnie, trzymając w dłoniach piłkę lekarską o masie 2 kg kandydat wykonuje 10 przeniesień piłki lekarskiej tak, by piłką dotknąć materaca nad głową oraz dowolnego szczebla drabinki.
  • Pokonanie dowolną techniką 4 skrzyń gimnastycznych, nie wolno ich przewrócić, należy pokonać je ponad górną krawędzią.
  • Bieg wahadłowy – należy przebiec 10 razy dystans 5 metrów. Po przekroczeniu linii po raz 10 następuje zatrzymanie stopera oraz koniec egzaminu.

Poza testami sprawnościowymi w tym samym dniu odbywają się także testy psychologiczne, czyli MultiSelect. Sam test składa się z 304 pytań, które w większości mają charakter zamknięty, jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Testy psychologiczne są układane przez grupę psychologów policyjnych, którzy są odpowiedzialni za rekrutację. Nie ma jednego autora testów, który mógłby je sprzedawać z gotowym kluczem odpowiedzi.

Zobacz darmowe testy do Policji – http://www.zdajdopolicji.pl/

Musimy wiedzieć, że nie ma również czegoś takiego jak gotowy profil policjanta, ponieważ każdy człowiek jest inny, posiada inne cechy charakteru, które mogą być przydatne w tej pracy oraz swoją wyjątkową i unikatową osobowość. Jednakże wypełniając test psychologiczny należy wystrzegać się pewnych cech charakteru, które w pracy policjanta są nieodpowiednie np. brak cierpliwości lub opanowania. Ważną kwestią jest także odpowiadanie na pytania zgodnie z prawdą, ponieważ po teście następuje rozmowa z psychologiem, który bardzo szybko wykryje czy osobowość odpowiadającego jest zgodna z odpowiedziami na teście. Musimy także rozsądnie odpowiadać na pytania, aby później podczas rozmowy z psychologiem umieć wyjaśnić, dlaczego właśnie udzieliliśmy takiej, a nie innej odpowiedzi.

Abonament na każdą kieszeń – również studencką
Sprawdź, jak przygotować się na nadchodzący sezon w świecie mody!