Streszczenie: Żale Sarmaty
Streszczenie: Żale Sarmaty

Żale Sarmaty” to przepojona smutkiem elegia, napisana po utracie niepodległości:

“Ojczyzno moja, na końcuś upadła!
Zamożna kiedyś i w sławę, i w siłę!
Ta, co od morza do morza władła,
Kawałka ziemi nie ma na mogiłę!”.

Karpiński z goryczą mówi o tym, że w najtrudniejszych dla kraju chwilach zabrakło obrońcy równego Jagiellonom, który “rozrzucałby strach i uszanowanie”.

Poeta nie widzi już żadnej nadziei dla Polaków i siebie:

“Składam niezdatną w tej dobie
Szablę, wesołość, nadzieję
I tę lutnię biedną! …”.

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: Żeglarz
Streszczenie: Zdążyć Przed Panem Bogiem