Początki Internetu – ARPANET
Początki Internetu – ARPANET

Początki Internetu wiążą się z ARPANET i sięgają końca lat ’60 XX w. Prace nad Internetem rozpoczęły się w roku 1969 jako projekt o nazwie ARPANET, finansowany przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony Stanów Zjednoczonych (Defence Advanced Research Projects Agency – DARPA). Celem przedsięwzięcia było stworzenie sieci komputerowej, która mogłaby przetrwać atak nuklearny – w przypadku zniszczenia części sieci, łączność pomiędzy pozostałymi jej elementami miała zostać zachowana. Sieć miała zapewnić wydajność, niezawodność i niezależność od wytwórców przy przesyłaniu danych. Wiele rozwiązań stosowanych współcześnie zostało opracowanych w ramach prac nad siecią ARPANET.

Eksperymentalna sieć ARPANET odniosła tak duży sukces, że wiele dołączonych do niej organizacji zaczęło wykorzystywać ją do normalnej, codziennej wymiany danych. W roku 1975 ARPANET została przemianowana z sieci eksperymentalnej na operacyjną, a administracja siecią została przekazana do Agencji Komunikacyjnej Departamentu Obrony (Defense Communications Agency – DCA).

Do komunikacji w sieci ARPANET zastosowano nowatorski wtedy protokół IMP, następnie zamieniony na protokół NCP, z którego rozwinęła się później cała rodzina protokołów TCP umożliwiających pewne i szybkie przesyłanie informacji między stacjami odległymi o setki a nawet tysiące kilometrów. TCP stał się dominującym protokołem w komunikacji internetowej.

World Wide Web