Pacjenci nie zawsze mają możliwość osobistego stawiennictwa u lekarza, a nie wszystkie medykamenty są dostępne w aptece bez recepty. Czy zatem pacjent, który nie może się w dogodnym terminie umówić na wizytę do lekarza, skazany jest na brak dostępu do potrzebnych leków? Dzięki konsultacjom zdalnym i recepcie online nie musi tak być.

E-recepta – co należy o niej wiedzieć i kto może ją wystawić? 

Wraz z cyfryzacją w polskiej ochronie zdrowia pojawiło się wiele korzystnych zmian, które zauważyli nie tylko pracownicy ochrony zdrowia i ZUS-u, ale też pacjenci i ich pracodawcy. Jedną z nich jest e-recepta, czyli elektroniczny odpowiednik recept papierowych, które znane były dotychczas. Dla pacjenta e-recepta to przede wszystkim łatwiejszy sposób realizacji w aptece, a także możliwość wglądu do starszych recept w dowolnym momencie, w tym również do stanu ich realizacji. To również brak konieczności osobistego stawiennictwa u lekarza, by otrzymać receptę na potrzebne leki.

E-receptę na potrzebne leki można otrzymać od lekarza w czasie wizyty stacjonarnej i prywatnej. Do wystawienia e-recepty, oprócz lekarzy, uprawnienia posiadają położne i pielęgniarki, felczerzy i starsi felczerzy, lekarze dentyści i farmaceuci. Recepta nie musi być wystawiana w czasie osobistej wizyty pacjenta w przychodni lekarskiej. Można otrzymać ją również na odległość, co powszechnie było wykorzystywane, chociażby w czasie telekonsultacji związanych z pandemią koronawirusa. Obecnie recepta online może być wystawiona nie tylko pacjentowi zmagającemu się z chorobą zakaźną, ale też innym osobom, które z jakiegoś powodu nie mają możliwości lub chęci umówić się na wizytę stacjonarną.

Jak dostać receptę online?

Jeszcze do niedawna zapewne wiele osób zastanawiałoby się, jak dostać receptę online, skoro lekarz pacjenta nie widzi i nie może zbadać. Dziś temat ten przestaje pacjentów dziwić – faktem jest, że w wielu przypadkach badanie nie jest potrzebne, by mogła być wystawiona e-recepta. Dla lekarza bardzo istotny jest również wywiad medyczny i informacje w nim zebrane, a ten z powodzeniem przeprowadzić można na odległość, jak np. na stronie NaszaRecepta.pl. Każdy lekarz, który wie, jak wystawić e-receptę i w jakich przypadkach jest to zasadne lub przeciwwskazane, będzie w stanie w niektórych przypadkach przepisać pacjentom leki na odległość.

Konsultacje na odległość jednak nie sprawdzają się w każdym przypadku. Jeśli pacjent potrzebuje zbadania i diagnozy, sama konsultacja przez Internet może być niewystarczająca. Jeśli jednak choruje przewlekle i stosuje stale te same leki, których dawek nie ma potrzeby modyfikować (pacjent czuje się dobrze, a terapia działa), kontynuacja leczenia bez wizyty u lekarza może być czasem pomocna. Kolejnym przykładem są tabletki antykoncepcyjne stosowane regularnie przez pacjentkę, która systematycznie bada się u ginekologa.

Co należy wiedzieć o e-receptach online?

Pacjent musi pamiętać, że recepta online nie różni się od tej wystawianej stacjonarnie. Lekarz nie wystawi jej, jeśli będzie mieć wątpliwości co do informacji zebranych w wywiadzie medycznym, w tym np. jeśli znajdą się przeciwwskazania medyczne do stosowania danego leku przez pacjenta. Jeśli jednak pacjent otrzyma receptę online na potrzebne medykamenty, może zrealizować ją w ten sam sposób, co realizuje się e-recepty otrzymywane stacjonarnie. W tym celu należy farmaceucie podać kod czterocyfrowy e-recepty oraz swój numer PESEL – można też ewentualnie posłużyć się kodem cyfrowym e-recepty.

Back to school - Najlepsze buty młodzieżowe na nowy rok szkolny
Jakie biurko do pracy z domu sprawdzi się najlepiej? Podpowiadamy!