Prawdziwe spotkania polegają na tym, by poznać drugiego człowieka. Jego historię, myśli, uczucia. Jego osobowość i charakter. Bez oceniania, wyśmiewania się i poniżania. Gdy jest się przy nim sobą, nic się nie gra i nie udaje.

Czy spotkaliście się kiedyś naprawdę z drugim człowiekiem? A może uważacie, że robicie to zawsze i w każdym miejscu ? Z kolegą ze szkoły, z kolezanką, z przyjacielem, dziewczyną, z rodzicami itd.

Jednak żebyście mogli spotkać się z kimś naprawdę, musicie wiedzieć, czym są prawdziwe spotkania i czym się charakteryzują.

W końcu, tylko wtedy, gdy będziemy się tak spotykać rozwiniemy i urośniemy. Nie tylko w oczach innych, ale przede wszystkim w swoich własnych. Dlatego każdy z nas powinien zadbać o to, by spotkać się z drugim człowiekiem w sposób prawdziwy tzn. szczery, autentyczny, bezwarunkowy i z szacunkiem. Bowiem to własnie te elementy przede wszystkim decydują o prawdziwym spotkaniu.

Szczerość oznacza mówienie prawdy. Chodzi o to, by to, co myślimy było zgodne z tym, co mówimy. To także otwartość na drugiego człowieka i pozwolenie mu to samo wobec nas. Bez strachu, że zostanie wyśmiany, skrytykowany i zraniony.

Jak często zatem jesteście szczerzy z drugą osobą?

Autentyczność spotkania związana jest z tym, by starać się być sobą w stosunku do siebie samego, jak i do drugiego człowieka. By nie grać, nie udawać, nie zakładać masek. By nie bać się pokazać drugiemu człowiekowi swojej prawdziwej twarzy. Z nadzieją na to, że druga strona zrobi to samo.

Spotkać się z kimś w sposób bezwarunkowy to przede wszystkim przyjąć go takim, jakim jest. Bez stawiania mu wymagań i jakichkolwiek warunków. To zakceptować go i uszanować takim, jakim jest. Bez oceniania i krytykowania. Ważne także, by ten ktoś, sam od innych nie wymagał tego czego sam nie może lub nie umie dać.

Szacunek w spotkaniach to podziwianie drugiej osoby, docenianie jej. Dbanie o jej dobro i rozwój. To pragnie każdy z nas. Niezależnie od narodowości, koloru skóry, poglądów i światopoglądu. To traktowanie człowieka jako podmiot, któremu należy się poszanowanie dla jego godności i wartości. A nie jak rzeczy, którą można wykorzystać, a póżniej porzucić.

Szacunek wymaga, by kogoś traktować w sposób serdeczny i kulturalny. Każdy z nas tego potrzebuje i pragnie, by cieszyć się życiem, prawdziwie i pięknie żyć.

Dlatego też prawdziwe spotkanie nigdy nie powinno w nas budzić lęku i strachu. Tylko tak możemy w życiu być radośni i szczęśliwi. Prawdziwi i szczerzy. Wartościowi i bogaci wewnętrznie. A tego przecież chcemy.

Zatem spotkaj się ze mną naprawdę…

Przygotował
Robert A. Monik

Dzieci mają prawo być szczęśliwe
Warto być przyzwoitym człowiekiem