Idealizm – prądy, kierunki, filozofia
Idealizm – prądy, kierunki, filozofia

Idealizm to kierunek filozoficzny, zakładający pierwotność ducha, idei, świadomości i wtórność materii, przeciwstawny materializmowi.

Idea – myśl; filoz. bezpośredni przedmiot myśli (poznania), pojęcie, wyobrażenie; myśl przewodnia, twórcza; główna tendencja utworu; pomysł, koncepcja; pojęcie abstrakcyjne.

Idealista – pot. człowiek kierujący się zasadami wzniosłymi, zdolny do poświęceń; marzyciel, utopista.

Idealizować – przeceniać kogoś, wybielać; przypisywać (komu, czemu) zalety, których ta osoba (rzecz) nie ma; apoteozować, gloryfikować.

Idealny – niematerialny, duchowy, nierealny; wzniosły, szczytny, uduchowiony; doskonały, wzorowy.

Ideał – doskonałość, najwyższy cel dążeń, pragnień; wzór, probierz; żart. osoba ukochana, uwielbiana.

Impresjonizm - prądy, kierunki, filozofia
Charakterystyka głównej bohaterki książki pt. 'Siłaczka'