Szkoły policealne stanowią ciekawą opcję dla każdego, kto chciałby nabyć umiejętności i kompetencje przydatne na rynku pracy. To nauka dla dorosłych, która pozwala w rok lub dwa lata uzyskać tytuł technika bądź specjalisty i nauczyć się konkretnego zawodu. Co ważne, edukację można rozpocząć od semestru letniego – nie trzeba czekać do września!

Oferty szkół policealnych są dobrze dopasowane do rynkowego zapotrzebowania na specjalistów, a także potrzeb i oczekiwań samych słuchaczy. Tego typu szkoły dają możliwość zdobycia kwalifikacji w tych zawodach, w których brakuje wykwalifikowanych pracowników. Co ważne, kładą przy tym duży nacisk na praktykę, dzięki czemu po ich ukończeniu można czuć się dobrze przygotowanym do wykonywania przyszłego fachu. Nie bez znaczenia jest także weekendowy tryb nauki, by z ich oferty mogła skorzystać jak największa liczba chętnych. Jakie szkoły są przyjazne dla osób, które chcą zacząć wiosną? Kto może się do nich dostać?

Początek edukacji w semestrze letnim? – to możliwe w szkołach policealnych

Osoby, które podejmują decyzję co do swojej przyszłości zawodowej w czasie, gdy w szkołach i na uczelniach trwa już semestr zimowy, nie muszą czekać wielu miesięcy na rozpoczęcie kolejnej rekrutacji. Zamiast wyczekiwać bezczynnie wrześniowej inauguracji roku, mogą wybrać szkołę policealną, na której kierunki uruchamiane są nie tylko we wrześniu, ale również w okresie wiosennym. Warto przy tym podkreślić, że na przykład szkoły policealne Żak nie tylko zapewniają takie udogodnienie, ale dodatkowo honorują również miesiące nauki zaliczone w innej szkole; to wygodne rozwiązanie dla słuchaczy, którzy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania czy z jakichkolwiek innych powodów, przerwali edukację i nie chcą stracić „wypracowanego” okresu edukacji.

Kto może zacząć naukę dla dorosłych?

Edukację w szkole policealnej może rozpocząć każdy, kto ma ukończone 18 lat lub ukończy je w roku kalendarzowym, w którym podejmuje naukę. W tym celu, musi jedynie przedstawić wymagane przez szkołę dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej,  dowód osobisty, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (dotyczy wybranych kierunków) oraz swoje zdjęcie. Co ważne, nie jest tutaj wymagane posiadanie matury i nie obowiązują żadne górne ograniczenia wiekowe. To nauka dla starszych, jak również niedoświadczonych zawodowo – czyli dla wszystkich chętnych, którzy mają sprecyzowane zainteresowania i/lub chcieliby w krótkim czasie zdobyć przydatny fach. Powinni oni jednak pamiętać, że o przyjęciu na dany kierunek decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Dlatego w przypadku tych popularniejszych wyborów, lepiej nie zwlekać ze złożeniem swojej aplikacji.

Wybór dobrej szkoły policealnej i odpowiedniego kierunku

Zainteresowani ofertą szkół policealnych powinni najpierw uważnie przeanalizować propozycje poszczególnych placówek. Dobrze, jeśli dana szkoła funkcjonuje na rynku już od wielu lat, dysponuje wykwalifikowaną i pomocną kadrą dydaktyczną, a przy tym oferuje atrakcyjne ceny. Jeśli chodzi o wybór konkretnego kierunku, to podejmując decyzję w tym zakresie warto mieć na uwadze przede wszystkim własne zainteresowania, a nie wyłącznie perspektywy zarobkowe czy przejściową modę.

Szkoła Żak oferuje naukę na 30 atrakcyjnych kierunkach, spośród których większość jest całkowicie bezpłatna. Co ważne, oddziały szkoły dostępne są w aż 80 polskich miastach, dzięki czemu z jej oferty ma szansę skorzystać szerokie grono zainteresowanych. Ponieważ rekrutacja ma charakter ciągły i  trwa przez cały rok, na szkoły Żak powinien zwrócić uwagę każdy, kto chciałby możliwie jak najszybciej rozpocząć naukę i korzystać z wysokiego poziomu kształcenia.

Studia zaoczne czy studia dzienne - jakie studia wybrać?
Historia sukcesu firmy Apple