Wybór studiów jest bardzo trudnym zadaniem. Młodzi ludzie muszą wybrać kierunek, uczelnię, miasto, a także zdecydować, w jakim trybie odbywać będą się ich studia, czy będą to studia zaoczne, czy może dzienne. Warszawa oferuje bardzo wiele możliwości, sprawdźmy więc, czy lepiej studiować w stolicy zaocznie, czy dziennie.

Plusy studiów zaocznych i studiów dziennych

Studia dzienne to przedłużenie młodości. To czas wzmożonego rozwoju, poznawania nowych ludzi, poznawania innych światopoglądów. To czas, w którym tak naprawdę młodzi ludzie się kształtują. Dzienne studia sprawiają, że ciężko poświęcać czas na coś bardziej angażującego, ale jest to zdecydowanie plus, ponieważ studia są w pełni studiami, a nie tylko zabawą. Studia zaoczne z kolei odbywają się, z reguły, co dwa tygodnie w weekendy, dzięki czemu cały tydzień pozostaje wolny. Można zatem oddawać się swoim pasjom, ale przede wszystkim można pracować i zdobywać bardzo cenne doświadczenie. Studia zaoczne pozwalają na usamodzielnienie się.

Minusy studiów zaocznych i dziennych.

Studia zaoczne, zwłaszcza w Warszawie, bywają drogie. Często jest tak, że młodzi ludzie dorabiają sobie w tygodniu, by zapłacić za czesne. Brzmi to, jak błędne koło, w którym nie istnieje czas dla siebie. Zaoczne studia są bardziej skondensowane, w ciągu jednego weekendu konieczne jest przekazanie wiedzy, którą dzienni studenci omawiają przez tydzień. Nie mamy tutaj więc czasu na swobodne studiowanie i wymianę myśli. Z reguły większość zajęć zajmują wykłady, na których studenci nie mają możliwości zabrania głosu. Z punktu widzenia samego studiowania, to mało jest go w trybie zaocznym. W ostateczności osoba taka zupełnie może stracić czas wolny dla siebie. Poza samymi zajęciami konieczne jest także godzenie pracy z nauką. Wadą studiów dziennych jest z kolei to, że dużo ciężej się usamodzielnić, ponieważ dużo ciężej znaleźć pracę. Zajęcia trwają nieraz do późnych godzin wieczornych, a weekendy zajmują przygotowania do poniedziałkowych zadań. Podczas studiowania dziennego dużo częściej studenci proszeni są o przygotowanie prezentacji, zajęć, spotkań. Dzienne studiowanie zatem trwa całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

Wybór trybu studiów powinien być podyktowany osobistym preferencjami, możliwościami, a także chęciami. Często mimo wszystko bardziej opłaca się studiowanie zaoczne niż jednoczesne wynajmowanie pokoju w akademiku lub na stancji. Wszystko, jednak uzależnione jest od tego, co jest najważniejsze dla osoby wybierającej studia, czy ma to być ciężka praca w tygodniu i nauka w weekendy, dzięki której jest się w stanie usamodzielnić czy może bycie studentem, który tej właśnie czynności poświęca cały czas?

Oba rozwiązania mają swoje dobre i złe strony. Widząc, z czym wiążą się dzienne, a z czym zaoczne studia, dużo łatwiej będzie podjąć właściwą decyzję.

Jak zrobić idealne selfie?
Nie czekaj do września. Zacznij naukę wiosną!