Ukończenie studiów prawniczych zawsze wiązało się z awansem – zarówno społecznym, jak i ekonomicznym. Nie bez powodu to właśnie Prawo nieprzerwanie jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków na polskich i europejskich uczelniach. Ale co, tak naprawdę, przyniesie Ci jego ukończenie? Jakie perspektywy czekają na studentów i absolwentów studiów prawniczych? Na co możesz liczyć, decydując się na jednolite, 5-letnie studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu?

Studia prawnicze i co dalej? Jakie perspektywy otwierają się przed absolwentami Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu?

Bycie prawnikiem to coś więcej niż zawód, to misja niesienia pomocy zwykłym ludziom, współtworzenia państwa prawa, polskiego porządku prawnego oraz – co widać po ilości prawników zasiadających w polskim parlamencie – silnej państwowości. Nie ma przypadku w tym, jak wielką estymą darzeni są prawnicy i jak wysokich standardów się od nich oczekuje. Prawnicy poszukiwani są praktycznie wszędzie i bardzo często zatrudniani są na eksponowanych stanowiskach. Po ukończeniu studiów prawniczych, otwiera się przed Tobą wiele ścieżek kariery, wśród których wymienić warto m.in.:

  • kancelarie prawnicze,
  • szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości,
  • organizacje rządowe i samorządowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • międzynarodowe korporacje.

Wielu prawników próbuje również swoich sił w polityce, na szczeblu samorządowym, centralnym, a także unijnym. Na każdym z nich doskonale się odnajdują, gdyż wszędzie tam doskonała znajomość prawa okazuje się wprost niezbędna.

Specjalności, które mogą wybierać studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Prawo jest dziedziną tak obszerną, iż rozbicie jej na specjalności już dawno stało się koniecznością. Wybierając 5-letnie studia prawnicze w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu, będziesz miał do wyboru dwie specjalności, które umożliwią Ci ukierunkowanie się na konkretne aspekty zawodu prawnika. Specjalnościami tymi są:

  1. Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości – w ramach tej specjalności główny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty występowania przed sądami i organami administracji publicznej.
  2. Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów – w ramach tej specjalności główny nacisk zostanie położony na kształcenie w zakresie rozwiązywania problemów, z którymi faktycznie na co dzień spotykają się te dwie główne grupy uczestników obrotu prawnego.

Prawo studia: https://www.prawowroclaw.edu.pl/oferta/prawo-5-letnie-studia/

Co przemawia za wyborem kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu? Jakie korzyści czekają tam na studentów i absolwentów?

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu to uczelnia, która specjalizuje się w kształceniu prawników i potrafi przeprowadzić studenta przez całą ścieżkę kształcenia, aż do wybranej przez niego aplikacji – sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej czy radcowskiej. Jej absolwenci zdobywają w trakcie jednolitych studiów magisterskich umiejętności prawnicze pod okiem nauczycieli akademickich będących praktykami z długoletnim doświadczeniem. Organizowane przez uczelnię praktyki zawodowe pozwalają zdobywać doświadczenie już od trzeciego roku studiów. Do tego dochodzą również liczne workshopy, spotkania, konferencje branżowe oraz możliwość uczestnictwa w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Studenci Prawa w WSP mogą również podczas studiów przystąpić do egzaminu TOLES, którego zdanie potwierdza poziom znajomości języka angielskiego prawniczego. Wszystko to nie tylko przygotowuje do przyszłego zawodu, ale i pomaga zbudować CV, wobec którego żaden pracodawca nie będzie w stanie przejść obojętnie.

Matematyka (nie) taka straszna!
Raport językowy Preply: jak i dlaczego uczyliśmy się języków obcych w 2022 roku?