Streszczenie: Żywot człowieka Poczciwego
Streszczenie: Żywot człowieka Poczciwego

Żywot człowieka poczciwego jest bardzo prostą lekturą, napisaną przez Mikołaja Reja.

W dziele tym ukazany jest szlachecko-ziemiański ideał życia ludzkiego. U źródeł humanistycznej refleksji Reja leży silne przekonanie o głębokim związku człowieka z naturą, z przyrodą. Życie ludzkie w utworze renesansowego poety zostaje przedstawione adekwatnie do cyklu roku przyrodniczego: od wiosny – dzieciństwa po jesień – starość.

Rejowy “człowiek poczciwy” to szlachcic, ziemianin, gospodarz, mąż i ojciec. To człowiek układający swe życie w zgodzie z prawami natury, dyktowanymi przez rozum i sumienie. Rejowa humanistyczna wizja osoby ludzkiej, żyjącej w zgodzie z naturą, jej uniwersalnymi prawami, przyrodą, jej biologicznym cyklem będzie wielokrotnie w polskiej literaturze powracała.

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: Żona modna