Antropocentryzm – prądy, kierunki, filozofia
Antropocentryzm – prądy, kierunki, filozofia

Antropocentryzm to pogląd filozoficzny.

Jego nazwa pochodzi od gr. słowa “anthropos” – “człowiek”. Pogląd filozoficzny, według którego człowiek jest ośrodkiem i celem wszechświata.

Doktryna ta zyskała dużą popularność w renesansie w związku z wystąpieniem zjawiska humanizmu, który dowartościował człowieka, jego pozycję w świecie i społeczeństwie.

Antropocentryzm jest zaprzeczeniem średniowiecznego teocentryzmu.

WSPÓŁCZESNOŚĆ - ogólna charakterystyka epoki
XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE - ogólna charakterystyka epoki