Awangarda Lubelska – prądy, kierunki, filozofia
Awangarda Lubelska – prądy, kierunki, filozofia

Awangarda Lubelska, jeden z nurtów tzw. drugiej awangardy, nawiązuje programowo do Awangardy Krakowskiej, jednak nie zrywa z tradycją literacką, przede wszystkim tradycją romantyczną. Grupa ta skupiła się wokół poety Józefa Czechowicza.

Postulaty Awangardy Lubelskiej to zasada poetyckich skrótów i płynnego obrazowania, a także dążenie w poezji do głoszenia postulatów moralnych, powrotu do tradycji np. w tematyce (wieś, uczucia).

Do najbardziej reprezentatywnych utworów tego ugrupowania należą wiersze Józefa Czechowicza: “Przez kresy”, “Żal”.

Lektura dodatkowa:
– S. Jaworski, “Awangarda”, Warszawa 1992

Behawioryzm - prądy, kierunki, filozofia
Awangarda Krakowska - prądy, kierunki, filozofia