Behawioryzm – prądy, kierunki, filozofia
Behawioryzm – prądy, kierunki, filozofia

Behawioryzm (ang. behaviour – zachowanie, postępowanie) to kierunek w psychologii, rozpowszechniony głównie w USA, zakładający badanie nie zjawisk psychicznych, ale postępowania człowieka w oderwaniu od aktów świadomości, nie uwzględniający czynnika społecznego w kształtowaniu psychiki ludzkiej.

Jednym z przedstawicieli tego nurtu był E. Hemingway.

Byronizm - prądy, kierunki, filozofia
Awangarda Lubelska - prądy, kierunki, filozofia