Obecnie, w czasach pogoni za karierą, pieniędzmi nasze życie przyspiesza coraz bardziej. Czas stał się niezwykle pożądanym dobrem, o tyle bezcennym, że nie da się go ani zatrzymać ani zmagazynować. Pozostaje nam jedynie nauczyć się właściwie wykorzystywać mijające chwile by starczyło ich zarówno na rozwój zawodowy jak i na spędzanie czasu z rodziną i realizacje pasji.

Z myślą o właściwym gospodarowaniu tą względną wartością, powstała “idea zarządzania czasem”. Jest ona ukierunkowana na pracę z własną energią, poprawę efektywności, co wymaga pracy nad sobą. Przydatne są również opracowane przez ekspertów reguły zachowania, musimy jednak włożyć troszeczkę wysiłku w ich poznanie, niezbędna jest też samodyscyplina jeśli chodzi o stosowanie się do owych porad.

W ciągu dnia spadają na nas sprawy do załatwienia sprawiając, że doba bardzo często wydaje się być zbyt krótka na ich realizację. Priorytetem jest zatem ustalenie spraw najważniejszych, co tak naprawdę jest podstawową a zarazem najtrudniejszą umiejętnością w zarządzaniu czasem. Technika ta sprowadza się do takiego pogrupowania obowiązków, by zakwalifikować ją do czterech kategorii: A) ważne i pilne, B) ważne i niepilne; C) nieważne i pilne; D) nieważne i niepilne.

Sprawy z grupy A wymagają natychmiastowego załatwienia (np. egzamin z ekonomii), zaś B obejmuje zadania istotne, ale możliwe do rozłożenia w czasie lub przekazania ich wykonania komuś innemu (np. rozpoczęcie remontu pokoju). Zadania pilne i niezbyt ważne (“C”) to sprawy, które absorbują twoją uwagę ale nie mają wielkiego znaczenia jak przykładowo oddanie książek do biblioteki-pod warunkiem, że nie minął już termin ich zwrotu. Wykonaniem zadań z grupy D można nie zawracać sobie głowy nie są bowiem ani ważne ani pilne.(np. bezcelowe przerzucanie kanałów w telewizji).

Najbardziej efektywne byłoby organizowanie pracy wokół projektów ważnych choć niepilnych, co pozwoliłoby na ich analizę i gwarantowałoby skuteczność wykonania.

Do organizacji pracy wokół podanej kategorii zadań przyda się znajomość zasady Pareto, zgodnie z którą sposób wykorzystania 20% czasu poświęconego wykonaniu czegoś decyduje w 80% o efektywności i poprawnej, zakończonej sukcesem realizacji.

Do tzw. “przeciekania czasu między palcami” przyczyniają się także złodzieje czasu, czyli wszystko to, co przeszkadza nam skoncentrować się na zadaniu.

Do najpopularniejszych złodziejów czasu należy odkładanie wszystkiego na później, skutkujące spiętrzeniem się obowiązków, niedotrzymaniem terminów itp. oraz robienie wielu rzeczy w tym samym czasie. Jeżeli zatem ucząc się surfujesz jednocześnie po Internecie, eksploatujesz gg, oglądasz telewizor i słuchasz muzyki to wynik twojego egzaminu będzie dokładnym odzwierciedleniem twoich umiejętności (a raczej ich braku) koncentracji. Warto zatem skupić się tylko na jednym zadaniu i dopiero po jego wykonaniu, przejść do następnego.

W efektywnej pracy przeszkadza też nieuporządkowane miejsce, np.”zawalone” notatkami czy osobistymi przedmiotami biurko, niezaplanowane rozmowy telefoniczne, spotkani przypadkowo znajomi (tzw. gaduły) czy też pokusy beztroskiego surfowania w sieci bez konkretnego celu.

Znając przytoczone zasady “zarządzania czasem”, wyczuwając pułapki zastawiane przez jego pożeraczy nauczymy się szanować i właściwie wykorzystywać swój czas. Może nawet okazać się, ze (wbrew pozorom) stanie się on elastyczny, pozwalając nam pogodzić pracę i naukę z relaksem i realizacją własnych zainteresowań.

Przygotowała
Justyna Gul

Death in All That Jazz
Pułapki autoprezentacji