Futuryzm w Polsce – prądy, kierunki, filozofia
Futuryzm w Polsce – prądy, kierunki, filozofia

Polscy futuryści, inaczej Awangarda Warszawska, to grupa poetycka, w skład której wchodzili: Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec, Anatol Stern, Adam Ważyk, T. Czyżewski. Za prekursora polskiego futuryzmu uważa się Jerzego Jankowskiego, autora futurystycznego zbioru wierszy “Tram wpopszek ulicy”.

W pierwszej fazie rozwoju futuryzmu powstały dwie grupy. W roku 1919 Bruno Jasieński (1901-1939) i Stanisław Młodożeniec (1895-1959) założyli w Krakowie klub futurystów Katarynka, natomiast w Warszawie współzałożycielami grupy futurystycznej byli Anatol Stern (1899-1968) i Aleksander Wat (1900-1967).

Na początku lat 20. nastąpiło połączenie grupy warszawskiej z krakowską i futuryzm stał się ruchem o zasięgu ogólnopolskim. Wypowiedzi programowe oraz manifesty futuryści ogłaszali w almanachach. Najważniejsze z nich to: “Gga” (1920), “Jednodńuwka futurystuw. Mańifesty futuryzmu polskiego” (1921) oraz “Nuż w bżuhu, 2 jednodńuwka futurystuw. Wydańe nadzwyczajne” (1921).

Lektura dodatkowa:
– A. Stern, “Poezja zbuntowana”, PIW 1964

Hedonizm - prądy, kierunki, filozofia
Futuryzm - prądy, kierunki, filozofia