Hedonizm – prądy, kierunki, filozofia
Hedonizm – prądy, kierunki, filozofia

Hedonizm to filozofia stworzona w starożytnej Grecji (V/IV w. p.n.e.), uznająca przyjemność za główny cel dążeń życiowych i najwyższe dobro człowieka. Natomiast warunkiem szczęścia jest unikanie cierpienia.

Patrz również: Kazimierz Przerwa-Tetmajer.

Lektura dodatkowa:
– W. Tatarkiewicz, “Historia filozofii”

Humanizm - prądy, kierunki, filozofia
Futuryzm w Polsce - prądy, kierunki, filozofia