Irracjonalizm – prądy, kierunki, filozofia
Irracjonalizm – prądy, kierunki, filozofia

Irracjonalizm to pogląd filozoficzny, głoszący, że rzeczywistość jest niedostępna poznaniu rozumowemu. Nurt ten odwołuje się do przekonań wyprowadzonych z intuicji, wiary, instynktu i tradycji. Wykształcił się pod koniec epoki oświecenia jako protest przeciw racjonalizmowi.

Według Wikipedii irracjonalizm to pogląd filozoficzny głoszący, że rzeczywistości nie dasię poznać w racjonalny sposób, przypisujący najwyższą wartość pozarozumowym środkom poznawczym; odmiana idealizmu,także postawa umysłowa dopuszczająca przyjmowanie przekonań nie na mocy argumentów rozumowych, lecz na mocy tradycji,autorytetu, wiary, instynktu, intuicji, uczuć itp.

Irracjonalizm często odrzuca też możliwość, by słowa, jako środek komunikacji,mogły odpowiadać wewnętrznym ideom. H. Bergson uważa, że człowiek ma do dyspozycji dwie władze poznawcze: intelekt i intuicję.

Katastrofizm - prądy, kierunki, filozofia
Irenizm - prądy, kierunki, filozofia