Irenizm – prądy, kierunki, filozofia
Irenizm – prądy, kierunki, filozofia

Irenizm pochodzi od greckiego słowa “eirene” – “pokój”. Koncepcja Erazma z Rotterdamu, dzieląca wojny na sprawiedliwe (obronne) i niesprawiedliwe (zaborcze). Erazm podkreślał ponadto niemoralność wszelkich wojen, głosił pogodną doktrynę harmonii między łaską a naturą, wysławiał pokój, zgodę i miłość.

Irracjonalizm - prądy, kierunki, filozofia
Intuicjonizm - prądy, kierunki, filozofia