Streszczenie: Notre-Dame
Streszczenie: Notre-Dame

Wiersz “Notre-Dame” z tomu “Równanie serca” jest doskonałą ilustracją kreacjonizmu poezji Przybosia. Katedra ukazana jest w ruchu, powstaje “od nowa” na oczach czytelnika, “wzlatuje w przestrzeń” dzięki milionowi rąk złożonych do modlitwy. Widok i wnętrze katedry napawa poetę przerażeniem, rodzi przekonanie o własnej małości.

Poeta wyznaje:

“Wyszydzony i opluty wśród poczwar
rozdziawionych deszczem”

W wierszu spotykamy wiele typowych dla Przybosia oryginalnych metafor, zaskakujących trafnością i konkretnością obrazowania. Oto niektóre z nich:

“obciążone Jezusami krzyże”

“- na klucze sklepienia
drga zamknięty pęd strzał -“

“mury z odrąbanych skał”.

Poeta dwukrotnie w wierszu pyta o twórcę tego monumentalnego pomnika kultury, o tego genialnego budowniczego, który “pomyślał tę przepaść i odrzucił ją w górę”.

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: Oda do młodości
Streszczenie: Noce i dnie