Streszczenie: Notre-Dame
Streszczenie: Notre-Dame

Wiersz „Notre-Dame” z tomu „Równanie serca” jest doskonałą ilustracją kreacjonizmu poezji Przybosia. Katedra ukazana jest w ruchu, powstaje „od nowa” na oczach czytelnika, „wzlatuje w przestrzeń” dzięki milionowi rąk złożonych do modlitwy. Widok i wnętrze katedry napawa poetę przerażeniem, rodzi przekonanie o własnej małości.

Poeta wyznaje:

„Wyszydzony i opluty wśród poczwar
rozdziawionych deszczem”

W wierszu spotykamy wiele typowych dla Przybosia oryginalnych metafor, zaskakujących trafnością i konkretnością obrazowania. Oto niektóre z nich:

„obciążone Jezusami krzyże”

„- na klucze sklepienia
drga zamknięty pęd strzał -„

„mury z odrąbanych skał”.

Poeta dwukrotnie w wierszu pyta o twórcę tego monumentalnego pomnika kultury, o tego genialnego budowniczego, który „pomyślał tę przepaść i odrzucił ją w górę”.

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: Oda do młodości
Streszczenie: Noce i dnie