Czy ludzie mają uprzedzenia i stereotypy wobec osób innego koloru skóry, innej religii, narodowości lub orientacji seksualnej? Zrealizowaliśmy społeczne eksperymenty – kamerą obserwowaliśmy różne sytuacje i zachowania osób mających kontakt z osobami o innym kolorze skóry, wyznaniu, mniejszości czy orientacji seksualnej.

Projekt Dare To Be Different

DLACZEGO? Bo negatywne nastawienie do „inności” i uprzedzenia są obecne na całym świecie, ale kraje wyszehradzkie są „punktowane” i często są przedstawiane jako negatywny przykład wielu rodzajów nienawiści, uprzedzeń, rasizmu i stereotypów. Eksperyment społeczny to inna metoda sprawdzania, jak ludzie reagują w niektórych sytuacjach…

W JAKI SPOSÓB? Opracowaliśmy 5 scenariuszy – więc nasi wolontariusze / aktorzy występowali w roli muzułmanów, Romów, migrantów, pary LGBT lub osoby bezdomnej i byli….

EFEKT? Wszystkie filmy można znaleźć tutaj na YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLcyzUgNReR-vSIdJdHIJguHc0vhQUeXce

Celem realizacji społecznych eksperymentów i filmów było podniesienie świadomości negatywnego postrzegania i postaw wobec „innych” oraz promowanie tolerancji wobec wszystkich.

Projekt jest realizowany we współpracy partnerów z 4 krajów Grupy Wyszehradzkiej:

Słowacja – A.D.E.L. – ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR

Węgry – Institute for Cultural Relations Policy

Czechy – Czech Youth Association

Polska – Stowarzyszenie Kre-aktywni

Dzięki wsparciu International Visegrad Fund

Projekt Dare To Be Different

Masz status studenta? Gigabajty za free czekają na Ciebie w Orange Flex
Chcesz szybko zarezerwować wizytę u fryzjera lub kosmetyczki? Tutaj zrobisz to w moment!