Streszczenie: Urszulka Kochanowska
Streszczenie: Urszulka Kochanowska

Wiersz “Urszulka Kochanowska” charakteryzuje się następującymi cechami:

  • charakter balladowy, nawiązanie do treści Kochanowskiego jako inspiracji;
  • twórcze spojrzenie na topos (gr. miejsce) śmierci;
  • polemika z postawą Kochanowskiego: śmierć nie jest pocieszeniem, a szczęście niebieskie nie jest w stanie zastąpić życia ziemskiego;
  • nie ma archaizacji, ale występują dawne formy, jeszcze istniejące;
  • Urszulka to podmiot liryczny – wypowiadający;
  • umiejętnie zastosowana stylizacja dziecięca, bez demiunitywów.

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: W malinowym chruśniaku
Streszczenie: Treny