Streszczenie: W malinowym chruśniaku
Streszczenie: W malinowym chruśniaku

Wiersz “W malinowym chruśniaku” charakteryzuje się następującymi cechami:

  • uzasadnienie sytuacyjne,
  • cielesność, bliskość,
  • zmysłowy klimat,
  • synteza wrażeń (ciepło dnia, smak, zapach); biologiczna pełnia życia w przyrodzie i natężenie oczekiwania na spełnienie,
  • wyszczególnienie obrazu,
  • współgranie uczuć ludzkich i doznań z przyrodą,
  • poeta nie nazywa poezji ani doznań, ale tworzy zmysłowy klimat będący ich wyrazem.

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: Wczorajszemu
Streszczenie: Urszulka Kochanowska