Jak dobrze napisać pracę z języka polskiego? Dobrze przygotowana praca powinna opierać się na kilku ważnych elementach, które zadecydują o punktacji. Najważniejszymi z nich są: odpowiedni i przemyślany dobór lektur, przejrzysty i logiczny plan wraz z tezą, dobry wstęp jako wprowadzenie do tematu, perfekcyjne zakończenie podsumowujące i potwierdzające postawioną tezę.

Zacznijmy od doboru lektur czyli literatury podmiotu

Wielu uczniów popełnia zasadniczy błąd, ściągając z internetu gotowe listy lektur. Przeważnie nie piszą ich fachowcy (nauczyciele) lecz studenci nie mający pojęcia o rozprawce szkolnej. Często na takiej liście znajduje się i 10 lektur, co sprawia, że uczeń nie jest w stanie odnieść się do wszystkich.

Należy wybrać jednak tylko 4 lektury.

Ważne jest też, żeby nie wybierać samych “ciężkich” pozycji, wielostronicowych powieści, bo koniecznie trzeba je będzie przeczytać, samo streszczenie lub film nie wystarczą. Najlepszą metodą jest wybranie 2 pozycji większych i 2 krótszych, czyli utworów poetyckich.

Na przykład do tematu: Portrety rodziców w literaturze. Omów na wybranych przykładach. proponuję następujący zestaw:
1. Gałczyński I. K.,Spotkanie z matką, Poezje, 1960, Warszawa, s. 162
2. Kochanowski J..Tren VII i VIII, Dzieła polskie, T III, Warszawa 1955, s. 55
3. Orzeszkowa E., Nad Niemnem, Warszawa 1960
4. Zapolska G., Moralność pani Dulskiej, Warszawa 1963

Mamy tu jedną pozycję dużą, powieść Orzeszkowej, dużo mniejszą sztukę sceniczną i poza tym tylko utwory poetyckie. Przy takim doborze utworów uczeń pokaże, że zna różne gatunki literackie, bo jest tu powieść, dramat, treny i liryk.

Dzięki takiej liście literatury podmiotu możemy gładko sformułować tezę, np. Literatura polska ukazuje zarówno negatywne jak i pozytywne portrety rodziców.
Albo zamiast tezy można sformułować pytanie problemowe: Jakie portrety rodziców ukazuje literatura polska: pozytywne czy negatywne?

Dzięki temu już łatwo można sobie przygotować plan, który pomoże potwierdzić postawioną tezę lub odpowiedzieć na postawione pytanie.

O czym należy pamiętać przy pisaniu ramowego planu wypowiedzi?

Że musi to być dobry plan, zawierający wszystko, co chcemy napisać, tylko w skrócie. Na przykład do wymienionego tematu:

I. Wstęp. Wprowadzenie do tematu. Pytanie problemowe: jakie portrety rodziców ukazuje literatura polska, pozytywne czy negatywne ?
II. Rozwinięcie.

1. Kochający ojciec: Wzruszający portret ojca opłakującego śmierć dziecka jako przykład największej rodzicielskiej miłości w literaturze. J. Kochanowski “Treny”.

2. Różne portrety pozytywne i negatywne rodziców w powieści E. Orzeszkowej “Nad Niemnem”:
a) Mądra ojcowska miłość Benedykta Korczyńskiego – postawa ojca w obliczu konfliktu z synem prowadząca do porozumienia i wyrazów wdzięczności ze strony syna.
b) Matka kochająca ale popełniająca błędy. Nadmierna, bałwochwalcza miłość matczyna powodem wypaczenia charakteru syna Zygmunta. Andrzejowa Korczyńska z powieści epoki pozytywizmu :E. Orzeszkowa “Nad Niemnem”.
c) Matka obojętna i samolubna. Egoizm i brak uczuć, traktowanie dzieci przedmiotowo, złożenie ciężaru ich wychowania na służbę- Emilia Korczyńska.
d) Portret matki mądrej i mądra miłość. Próba wychowania dzieci na wartościowych ludzi, przygotowanie ich do uczciwego życia i pracy zapewniającej byt w dorosłym życiu – pani Kirłowa, matka Maryni.

3. Zły przykład miłości matczynej, demoralizacja w domu rodzinnym. Destrukcyjny wpływ matki. Wypaczenie charakterów dzieci – Dulska z komedii G. Zapolskiej “Moralność pani Dulskiej”.Nieodwracalne błędy wychowawcze.

4. Matka jako najpiękniejsze wspomnienie szczęśliwego dzieciństwa-K. I. Gałczyński “Spotkanie z matką”.
III. Zakończenie. Podsumowanie. Odpowiedź na pytanie problemowe: literatura ukazuje zarówno pozytywne jak i negatywne wzorce obojga rodziców.
IV. Cytaty jako pomoc przy prezentacji.
Oczywiście jest to tylko przykładowy plan, ale myślę, że ukazuje najważniejsze zasady.

 

Jak zostać grafikiem komputerowym?
Aplikacja - picie wody. Zadbaj o odpowiednie nawodnienie organizmu!