Pragnę przedstawić wszystkim potencjalne zagrożenia jakie wiążą się z materiałami rozszczepialnymi. Zapraszam wszystkich do dyskusji o terroryzmie i alternatywnych źródłach niebezpieczeństwa. Radioaktywne preparaty były już stosowane jako narzędzia mordu. Pod koniec roku 1993 rosyjska mafia zamordowała moskiewskiego biznesmena, instalując w jego biurze silne źródła promieniowania gamma. Przynajmniej kilka podobnych morderstw zostało odnotowanych w Rosji od tamtej pory.

Przestępcze organizacje mogą również zastosować materiały promieniotwórcze w akcjach terroru na wielką skalę, skierowanych przeciwko rządom państw lub korporacjom przemysłowym. Mogą podrzucić władzom niewielką próbkę materiału do analizy, a potem szantażować je groźbą promieniotwórczego skażenia powietrza lub ujęć wodnych, bądź też dokonania eksplozji niedużej bomby jądrowej. Nie sposób całkowicie wykluczyć, że organizacja terrorystyczna lub ekstremistyczna sekta religijna zdobędzie szczególnie niebezpieczne materiały jądrowe.

Jeśli taka zbrodnicza grupa nie będzie miała wystarczającej ilości uranu lub plutonu do budowy rozszczepieniowej bomby jądrowej, to może na przykład domieszać materiał promieniotwórczy do tradycyjnych materiałów wybuchowych. Eksplozja tak skonstruowanej bomby spowodowałaby skażenie promieniotwórcze na dużym obszarze miasta (takie plany mieli już w czasie II wojny światowej hitlerowcy, którzy rozważali wystrzelenie rakiety V2 w stronę Londynu z materiałami radioaktywnymi).

Oto krótkie zestawienie, dostępnych informacji na temat ilości broni jądrowych w poszczególnych państwach.

Państwa posiadające bronie jądrowe.

 • USA: 9860 głowic jądrowych, w tym 2370 międzykontynentalnych rakiet balistycznych.
 • Były ZSRR: 10920 głowic, w tym 6630 w międzykontynentalnych rakietach balistycznych rozlokowanych w Rosji, Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie.
 • Wielka Brytania: Około 300 głowic, żadna w rakietach międzykontynentalnych.
 • Francja: 426 głowic, w tym 18 w międzykontynentalnych rakietach balistycznych.
 • Chiny: Około 270 głowic, w tym około 100 w międzykontynentalnych rakietach balistycznych.

Państwa, które prawdopodobnie posiadają bronie jądrowe.

 • Izrael: Panuje przekonanie, że dysponuje 50-100 prawie gotowymi głowicami.
 • Indie: Mają 20-50 nie zmontowanych głowic.
 • Pakistan: Może mieć do 10 nie zmontowanych głowic, wykonanych prawdopodobnie według projektu zagranicznego. 

Państwa wykazujące pozory prawdopodobieństwa posiadania broni jądrowych:

 • Południowa Afryka: Zapowiada zdemontowanie swoich 6 bomb atomowych, takich, jakie zrzucono na Hiroszimę.
 • Korea Północna: Z doniesień wynika, że jest w ostatniej fazie uruchomienia produkcji głowic jądrowych.
 • Irak: Do wybuchu wojny w Zatoce Perskiej był zaawansowany w badaniach nad produkcją głowic jądrowych.
 • Libia i Syria: oraz prawdopodobnie Iran i Algieria: Od dawna wykazują zainteresowanie zdobyciem broni jądrowych.
 • Niemcy, Włochy, Japonia i Szwajcaria: Mogą wyprodukować bronie jądrowe w ciągu roku od podjęcia takiej decyzji.
 • Argentyna, Brazylia Szwecja: Zaniechały realizacji swoich programów, których celem było wyprodukowanie broni jądrowych. 

Materiały radioaktywne, które mogą być wykorzystane przez terrorystów:

 • Ameryk 241 – (substytut bardziej poszukiwanych materiałów)
 • Beryl – Nielegalne reaktory; broń atomowa
 • Cez 137 – Morderstwo przez napromieniowanie
 • Kobalt 60 – Morderstwo przez napromieniowanie
 • Lit 6 – Broń termojądrowa
 • Pluton – Broń atomowa
 • Polon 210 – Broń atomowa
 • Uran – Broń atomowa; nielegalne reaktory
 • Cyrkon – Nielegalne reaktory 

Na zakończenie muszę wszystkim przypomnieć, że przypadki przemytu materiałów jądrowych odnotowano już na terenach od środkowej Europy aż po rosyjskie wybrzeże Oceanu Spokojnego. Setki zarejestrowanych incydentów sygnalizują, że przemyt i handel uranem i plutonem może się stać poważnym problemem.

Koncert TATU