Streszczenie: Pieśń dziada sokalskiego
Streszczenie: Pieśń dziada sokalskiego

Pieśń dziada sokalskiego” stylizowana jest na wzór ludowych śpiewów dziadowskich. W usta prostego człowieka z ludu wkłada poeta słowa przepojone serdecznym bólem z powodu utraty niepodległości przez Polskę:

“Wolności, niebieskie dziecko!
Ułowiono cię zdradziecko”.

Istotne słowa zaczynające pieśń, które za rozbiór naszego kraju oskarżają samych Polaków:

“Śladem bieda przyszła, śladem,
Za zbytkami, za nieładem!”.

Żal za utraconą wolnością łączy się z żalem spowodowanym losem króla i jego poddanych.

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: Pieśń o Rolandzie
Streszczenie: Pieśni