Streszczenie: Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią
Streszczenie: Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią

Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (pochodząca z XV wieku) to jeden z wierszy o śmierci, związany z kręgiem kultury kościelnej.

Utwór ten został napisany w typowym dla średniowiecza gatunku – dialogu. W utworze uwidacznia się proces przechodzenia od wiersza asylabicznego, nie liczącego się z rachunkiem sylab w wersie, do sylabizmu względnego. Ten z kolei wprowadza zdecydowaną przewagę określonego rozmiaru zgłoskowego wersów. Rytmika zostaje wzbogacona poprzez wprowadzenie nie tylko rymów parzystych (AA,BB), lecz także ogarniających szereg sąsiadujących wersów.

Literacką wartość “Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią” pogłębia naturalistyczne przedstawienie Śmierci oraz realistyczno-satyryczne obrazki z życia różnych stanów i zawodów: duchowieństwa, zakonników, sędziów, kupców.

Dialog – w literaturze staropolskiej gatunek stanowiący rozmowę dwóch lub więcej osób, przeznaczony dla teatru.

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: Rozrachunek
Streszczenie: Rozdziobią nas Kruki, Wrony