Streszczenie: Satyra na leniwych chłopów
Streszczenie: Satyra na leniwych chłopów

Do zabytków języka polskiego inspirowanych kulturą świecką należy wiersz “Satyra na leniwych chłopów” (II połowa XV w.). Utwór satyryczny ma istotne znaczenie dla rozwoju wiersza polskiego: reprezentuje bowiem w pełni już wykrystalizowaną formę sylabizmu względnego (wersy ośmiozgłoskowe z odstępstwami dziewięciozgłoskowymi).

Treścią “Satyry na leniwych chłopów”, pisanej z pozycji szlacheckiej, staje się satyryczne przedstawienie pozorowania przez chłopów pracy pańszczyźnianej. Utwór wykorzystuje poetykę kontrastu: prostota, szczerość, prawość wyglądu chłopskiego kłóci się z obłudnością i fałszywością jego natury.

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: Satyry
Streszczenie: Sachem