Układ oddechowy
Układ oddechowy

Oddychanie jest jedną z najważniejszych czynności organizmu i podstawowym przejawem życia. Głównym zadaniem oddychania jest dostarczenie tlenu komórkom, w których przy jego udziale następuje spalanie substancji organicznych. Ten proces dostarcza organizmowi energii niezbędnej do przebiegu wszystkich procesów życiowych. Drogi oddechowe:jama nosowa,gardło,krtań,tchawica,która rozdziela sie na dwa oskrzela prowadzące do płuc. W pęcherzykach płucnych zachodzi wymiana gazowa.

Chorobami układu oddechowego są np. angina, katar, zapalenie zatok, krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc. Do chorób zakaźnych tego układu zaliczamy: koklusz,błonicę i gruźlice. Profilaktyka chorób układu oddechowego polega na przestrzeganiu higieny osobistej,ograniczeniu kontaktu z chorymi, niepaleniu tytoniu, czynnym spędzaniu czasu wolnego,unikaniu przebywania w zapylonym powietrzu.

Palenie tytoniu jest jednym z czynników zagrażających zdrowiu.Najbardziej toksyczne składniki dymu tytoniowego to: nikotyna, tlenek węgla, substancje drażniące i smołowate. Na szkodliwy wpływ dymu tytoniowego oraz zanieczyszczeń powietrza szczególnie narażone są drogi oddechowe. Wiele chorób jest związanych z długotrwałym paleniem i przebywaniem w zanieczyszczonym powietrzu, np. przewlekłe zapalenie płuc, rak płuc, krtani, choroba wieńcowa.

Przygotował
siwy – siwy0014@interia.pl

Lasy - najwyżej zorganizowany ekosystem
Człowiek jest skutecznym drapieżcą