Lasy – najwyżej zorganizowany ekosystem
Lasy – najwyżej zorganizowany ekosystem

Lasy tworzą najwyżej zorganizowane ekosystemy, w których procesy wykorzystania energii słonecznej i akumulacji produktów fotosyntezy oraz neutralizacji skażeń osiągają bardzo wysoki poziom. Dzięki procesom fotosyntezy lasy odnawiają zapasy tlenu w atmosferze, wiążąc zaś dwutlenek węgla z powietrza łagodzą “efekt cieplarniany”.

Znaczenie biologiczne fotosyntezy polega na wytwarzaniu związków organicznych i tlenu, oraz na rozkładaniu dwutlenku węgla i wody. Źródłem energii napędzającej aparaty fotosyntetyczne roślin jest słońce. Stanowi ono swego rodzaju bombę wodorową w której zachodzą nieustannie reakcje termojądrowe polegające na łączeniu się jąder wodoru w jądro helu. Energia termojądrowa wypromieniowana w postaci światła zostaje przetwarzana przez rośliny w procesie fotosyntezy. Gdyby rośliny przestały ją przetwarzać, życie na Ziemi przestało by istnieć.

Fotosynteza stanowi podstawę życia na Ziemi dostarczając tlenu i ogromnych ilości związków organicznych. Fotosynteza odbywa się na lądach i w wodach, a jej intensywność zależy od natężenia światła, zawartości dwutlenku węgla i zaopatrzenia w wodę, a także temperatury otoczenia.

Przygotował
veb75@wp.pl

Układ oddechowy