Żywienie człowieka dorosłego
Żywienie człowieka dorosłego

Zapotrzebowanie pokarmowe w różnych okresach życia człowieka, uzależnione jest od zmieniającej się dynamiki i równowagi przemian metabolicznych. Okres dzieciństwa i rozwoju charakteryzuje się przewagą przemian anabolicznych nad katabolicznymi.

W wieku dojrzałym, u człowieka zdrowego, występuje względna równowaga przemian metabolicznych, zmieniająca się z wiekiem w kierunku osłabienia anabolizmu na rzecz katabolizmu. Tempo tych zmian jest bardziej związane z wiekiem biologicznym a nie kalendarzowym.

Celem prawidłowego odżywiania zdrowego, dorosłego człowieka jest spożywanie takiej ilości i jakości pokarmów, które zapewnią równowagę przemian metabolicznych. Ogólnych wskazówek właściwego odżywiania dostarczają zalecenia żywieniowe, oraz zestawienie ilości i rodzajów produktów żywnościowych przedstawione graficznie w postaci piramidy żywieniowej. Istotną wielkością są normy energetyczne dostosowane do wieku, płci, masy ciała, klimatu, trybu życia i rodzaju pracy. Wraz z wiekiem zapotrzebowanie no podaż energii w pożywieniu zmniejsza się około 5% w ciągu 10 lat. Jeżeli mężczyzna w wieku 25 lat, o wadze 70 kilogramów potrzebuje dziennie 2900 kilokalorii, to w wieku 45 lat – 2600 kilokalorii, w wieku 65 lat już tylko 2200 kilokalorii.

Zapotrzebowanie dobowe na białko jest ciągłym przedmiotem sporów naukowców. Przyjmuje się, że w wieku 25 do 60 lat zapotrzebowanie na białko jest podobne u kobiet i mężczyzn i wynosi około 1 grama na kilogram masy ciała. Podaż białka w diecie osób ciężko pracujących może być nieznacznie podwyższona. Wyższe zapotrzebowanie energetyczne powinny zapewnić zwiększone ilości węglowodanów a nie tłuszczów, które powinny dostarczać nie więcej jak 30% dobowej energii.

W Polsce w przeciętnej diecie ilość pozyskanej energii z tłuszczów dochodzi do 50%. Należy dążyć do zmniejszenia spożycia tłuszczów zawierających kwasy tłuszczowe nasycone i typu trans na rzecz tłuszczów płynnych zawierających jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Różnorodność produktów spożywczych i sporządzonych z nich potraw zapewniają podaż odpowiedniej ilości i jakości składników energetycznych oraz składników mineralnych, witamin i włókien roślinnych.

Najbardziej wartościowym źródłem witamin i minerałów są warzywa i owoce spożywane w postaci świeżej, lub mrożonej. Mrożenie może powodować straty do 50%. Ważne jest również optymalne zaspokojenie potrzeb organizmu w wodę, które wynosi około jeden mililitr na jedną kilokalorię pożywienia. Zapotrzebowanie to znacznie wzrasta przy wysiłkach fizycznych i wysokiej temperaturze otoczenia. Najlepszą jakościowo wodę dostarczają wolne od zanieczyszczeń nie gazowane wody źródlane i mineralne zawierające zjonizowane sole mineralne. Najbardziej korzystne jest spożywanie większej ilości posiłków o mniejszej objętości. Osoby zdrowe nie muszą spożywać pokarmów przygotowanych według specjalnych dietetycznych technologii. Jednak ograniczanie pokarmów ciężkostrawnych, tłustych, wysoce przetworzonych i konserwowanych może zapewnić lepsze zdrowie, zapobiec otyłości i rozwojowi chorób metabolicznych.

/Paweł

Zanieczyszczenia wód
Piramida zdrowego żywienia