Franciszkanizm – prądy, kierunki, filozofia
Franciszkanizm – prądy, kierunki, filozofia

Franciszkanizm to filozofia stworzona przez średniowiecznego ascetę św. Franciszka z Asyżu, wyznająca zasadę bezwzględnego ubóstwa i prostoty obyczajów. Formuła franciszkańska głosiła konieczność wyzbycia się dóbr doczesnych i zaufania Bogu w sprawach materialnych.

Naturalne, proste życie prowadzone przez franciszkanów było inspiracją dla twórców późniejszych epok.

Zobacz także: nurt franciszkański w twórczości J. Kasprowicza.

Futuryzm - prądy, kierunki, filozofia
Ewolucjonizm - prądy, kierunki, filozofia