Ateizm – prądy, kierunki, filozofia
Ateizm – prądy, kierunki, filozofia

Ateizm to pogląd odrzucający istnienie Boga i przeczący istnieniu wszelkich sił nadprzyrodzonych. Pojawił się w pismach francuskiego filozofa przyrody Paula Holbacha. W oświeceniu był to nurt bardzo rozpowszechniony ze względu na to, że uznano podstawy religii katolickiej za niezgodne z rozumem (patrz hasło: racjonalizm).

Patrz również hasło: teizm.

Awangarda Krakowska - prądy, kierunki, filozofia
Arystotelizm - prądy, kierunki, filozofia