Monizm przyrodniczy – prądy, kierunki, filozofia
Monizm przyrodniczy – prądy, kierunki, filozofia

Monizm przyrodniczy to nurt filozoficzny oświecenia zakładający jedność świata natury i ludzi, gdyż cały świat podlega tym samym prawom. Konsekwencją takiego spojrzenia jest stosowanie do badania sfery ludzkiej metod biologii i fizyki, eksperymentu i obserwacji.

Pułapki autoprezentacji
Młodzi - prądy, kierunki, filozofia